info@komoramspp.rs
off

UDRUŽENA INICIJATIVA STRUKOVNIH I ESNAFSKIH PRIVREDNIH KOMORA ZA IZMENU ZAKONA O KOMORAMA

UDRUŽENA INICIJATIVA STRUKOVNIH I ESNAFSKIH PRIVREDNIH KOMORA ZA IZMENU ZAKONA O KOMORAMA PREDLOZI: 1.Predlažemo da Vlada Srbije oformi radnu grupu za izradu novog Zakona o privrednim komorama u kojoj će biti najmanje po jedan predstavnik iz svih privrednih komora registrovanih u...
off

NOVI ZAKON O POREKLU IMOVINE

Privredna Komora Malih i Srednjih Preduzeća snažno podržava donošenje novog zakona o poreklu imovine. Kao Komora koja podržava preduzetnički duh i jasna pravila igre za sve učesnike tržišne utakmice Komora MSPP će se aktivno uključiti u javnu raspravu o ovom zakonu i jasn...
off

PREVARA SA LAŽNIM ČEKOVIMA

Poštovani članovi, Ovim obaveštenjem želimo da skrenemo pažnju našim članovima na povećan rizik od prevara u poslovanju. Ove informacije dobili smo na terenu od naših članova a tiču se sve učestalijih prevara sa lažnim čekovima pri čemu je znatno povećan broj falsifikovani...
off

Protokol o saradnji sa NSZ

Pismo o saradnji Nacinalne službe za zapošljavanje i Privredne komore MSPP .
off

Nova inicijativa Komore gradskom sekretarijatu za privredu

Nastavljajući svoje aktivnosti Privredna komora MSPP danas je održala sastanak u  Sekretarijatu za privredu grada Beograda. Od strane Komore prezentovano je niz predloga i aktivnosti koje su u nadležnosti Grada a veoma su bitne za sektor koji zastupamo. Predloženo je osnivanje...
off

NACRT ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Privredna komora Malih i Srednjih Preduzeća i Preduzetnika prisustvovala je javnoj diskusiji o nacrtu novog zakonu o izvršenju i obezbeđenju. U višesatnoj diskusiji čule su se mnoge primedbe na ovaj nacrt a Komora se uključila i dala određene predloge. Predlozi su poslati radnom...
off

POZIV PRIVREDNOJ KOMORI MSPP

Poštovani članovi, Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da smo u komunikaciji sa Vladom Republike Srbije i ministarstvom za rad postigli dogovor o održavanju posebnog sastanka za članove naše Komore u Palati Federacije. Ovaj sastanak će biti dokaz uvažavanja naše Komore i...
off

Podrška u finansiranju istraživanja i razvoja u privredi

Članica upravnog odbora Privredne komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Ljubica Stankov prisustvovala je međunrodnom skupu „Podrška u finasiranju istraživanja i razvoja privrede u Srbiji“ gde su uspostavljeni kontakti i sa inostranim partnerima i učesnicima. Na skupu...
off

Privredna komora MSPP u poseti direktoru NSZ

Predsednik skupštine Privredne komore MSPP i direktor komore posetili su danas Nacionalnu službu za zapošljavanje i sa direktorom Zoranom Martinovićem održali srdačan i konstruktivan sastanak. Dogovoreni su okviri buduće saradnje.
off

Ne idu znaš, ponos i laž

Korumpiranim javnim službenicima odgovara da zakon bude što komplikovaniji. Jednostavna zakonska rešenja ne idu na ruku starim navikama javnih službenika jer im ostavljaju premalo prostora za mahinacije i manipulacije. Omiljeni i smatra se najunosniji alat za finansijs...