info@komoramspp.rs
off

NAPREDUJEMO NA SVETSKOJ LISTI ALI NAZADUJEMO NA LOKALU

Privrednu komoru Malih i Srednjih Preduzeća i Preduzetnika obradovala je nova lista konkurentnosti „Doing business“ i skok srpske privrede od 32 mesta na veoma dobru 59 poziciju. Jasno je da novi zakoni ( u kojima je i naša Komora učestvovala) počinju da daju rezultate. Uprkos...
off

Domaćim privrednicima priznato pravo

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije pri razmatranju amnadmana na Predlog zakona o ulaganjima prihvaćen je amandman Privredne komore Malih i Srednjih Preduzeća i Preduzetnika tako da će član 14.  biti promenjen posebnim tarifiranjem i na taj način će se  i formalno...
Logo Sinisa Bundalo
off

Amandmani na novi Zakon o ulaganjima

Na XVI sastanku Ekonomskog kokusa Privredna komora MSPP iznela je dodatne predloge amandmana na Zakon o ulaganju jer smatramo da pojedine odredbe ovog zakona nisu u skladu sa Ustavom i suprotne su nameri da se poboljša investicioni ambijent u Srbiji. PREDLOG AMANDMANA 1. U...
off

XVI sastanak Ekonomskog kokusa

Na sastanku Ekonomskog kokusa Narodne skupštine po prvi put prisustvovali su predstavnici Privredne komore Malih i Srednjih Preduzeća i Preduzetnika Saša Ristić predsednik upravnog odbora i Siniša Bundalo direktor Komore. LINK
off

Predlozi za novi zakon o ulaganjima

Pozivamo sve članove Komore koji imaju dodatne predloge na novi zakon o ulaganjima da nam se u jave. Privredna komora MSPP će u ponedeljak 12.10.2015. godine prisustvovati XVI sastanku Ekonomskog kokusa Narodne skupštine Republike Srbije i svojim predlozima i amandmanima dati...
off

Saradnja sa Ekonomskim kokusom

U nastavku svojih aktivnosti Privredna komora MSPP imala je sastanak sa potpredsednikom Narodne skupštine Republike Srbije i predsednikom Ekonomskog kokusa prof.dr. Vladimirom Marinkovićem. Dogovoreni su konkretni koraci i nastavak saradnje u cilju približavanja i boljeg...
off

Predlozi Ekonomskom kokusu Narodne skupštine

Delegacija KOMORE MSPP će imati radni sastanak u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa prof. dr. Vladimirom Marinkovićem, potpredsednikom Narodne skupštine Republike Srbije i predsednikom Ekonomskog kokusa Narodne skupštine. Pozdravljajući dosadašnji rad Privredne komore malih i...
off

KOMORA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Delegacija Privredne Komore Malih i Srednjih Preduzeća i Preduzetnika razgovarala je sa predsednicom Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Komora je predstavila Odboru mnogobrojne probleme sektora MSPP i ponudila konkretna rešenja za neke od njih....
off

Sednica UO Privredne komore MSPP

Dana 08.09.2015. godine održana je redovna sednica UO Privredne komore MSPP. Analiziran je dosadašnji rad, predložene su neke izmene u radu i precizirani dalji koraci u radu Komore. Najveća pažnja posvećena je najavi novog zakona o komorama kao i nizu sastanaka koje je Komora već...
off

Saopštenje Privredne komore MSPP

Saopštenje Privredne komore MSPP Povodom zahteva sindikata za povećanjem minimalne cene rada u 2016. godini Privredna komora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa pažnjom prati rad Socijalno ekonomskog saveta i ne podržava povećanje minimalne cene rada u ovom trenutku....