info@komoramspp.rs
off

KOMORA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Delegacija Privredne Komore Malih i Srednjih Preduzeća i Preduzetnika razgovarala je sa predsednicom Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Komora je predstavila Odboru mnogobrojne probleme sektora MSPP i ponudila konkretna rešenja za neke od njih....