info@komoramspp.rs
off

Sednica UO Privredne komore MSPP

Dana 08.09.2015. godine održana je redovna sednica UO Privredne komore MSPP. Analiziran je dosadašnji rad, predložene su neke izmene u radu i precizirani dalji koraci u radu Komore. Najveća pažnja posvećena je najavi novog zakona o komorama kao i nizu sastanaka koje je Komora već...