info@komoramspp.rs
off

Komora MSPP u dijalogu sa sindikatima

KOMORA MSPP u dijalogu sa sindikatima Komora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika će učestvovati u forumu sa sindikatom ASNS i predstaviti stavove poslodavaca. Smatramo da samo otvorenim i konstruktivnim dijalogom sa svim učesnicima u privredi Srbije možemo stvoriti bolju...