info@komoramspp.rs
off

Javno privatni dijalog

Privredna Komora Malih i Srednjih Preduzeća i Preduzetnika u sastavu direktor Siniša Bundalo i predsednik UO Saša Ristić učestvovali su u okruglom stolu  Javno-privatni dijalog u Republici Srbiji održanom u Narodnoj Banci Srbije. Predstavljen je niz istraživanja od kojih je...