info@komoramspp.rs
Logo Sinisa Bundalo
off

Amandmani na novi Zakon o ulaganjima

Na XVI sastanku Ekonomskog kokusa Privredna komora MSPP iznela je dodatne predloge amandmana na Zakon o ulaganju jer smatramo da pojedine odredbe ovog zakona nisu u skladu sa Ustavom i suprotne su nameri da se poboljša investicioni ambijent u Srbiji. PREDLOG AMANDMANA 1. U...